In English

EMERGENCY ACCOMMODATION OR IDEAL HOME? - Making permanent usage of temporary housing

Benjamin Grillner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-12.

CPL ID: 239299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek