In English

Development of a method and a test rig to evaluate the outer handle snap back sound of passenger cars

Lisette Hey
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-66, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239211

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek