In English

Periodically spaced roughness elements: an investigation of the possibility to attenuate harbor noise

Anna Novak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-35, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239209

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek