In English

Creating an Alliance Strategy in France. An expansion plan on the French ERP market through alliances

Erik Rempe ; Erik Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 76 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:077, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239192

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek