In English

Analyzing the Value of Vehicle Maintenance Activities

Selin Dönmez ; Mahasin Zemmouri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 71 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:036, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239190

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek