In English

Examining the sourcing process at a construction company to explore improvement potentials- How to achieve Operational Excellence

Sara Frisk ; Rania Karat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 147 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek