In English

Octanol as Diluent in a Grouped ActiNide EXtraction Process

Mu Lin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-08. Den ändrades senast 2016-07-08

CPL ID: 239165

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek