In English

Generating lessons-learnt from welding capability studies at GKN Aerospace

Maria Eleni Kantilieraki ; Karin Swedenborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 239022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek