In English

Reverse Engineering av 3D-skannad data

Reverse Engineering with 3D scanned data

Jakob Druve
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-09-14

CPL ID: 239020

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek