In English

Design of a Seal Retainer Ring

Benjamin Grozdanic ; Karl Ståhlberg ; William Ståhlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 239017

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek