In English

Vägbro vid Hössnamotet - En förstudie och preliminärdimensionering av brokoncept över väg 40

Alexandra Eriksen ; Jenny Lindén ; Michaela Hansson ; Sofia Elwin Dahström ; August Jansson ; Mattis Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Betong, balkrambro, konceptuell design, brokonstruktion,broproduktion, broförvaltning, samhällsbyggnad, brodimensioneringPublikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 239011

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek