In English

Gång- och cykelbro över Hägernäs station - Konceptuell design och dimensionering av tvärspänd plattbro

Cecilia Hillberg ; David Nyström-Persson ; Helen Giger Johansson ; Jonatan Isaksson ; Zareh Baghdasarian Setragian ; Per Feldt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Tvärspänd plattbro, Träbro, Dimensionering, LimträPublikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 239007

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek