In English

En naturlig passage över Viskan - Konceptuell design och preliminär dimensionering av en bro över Viskan på väg 27 mellan Viared och Kråkered

Karin Andersson ; Rickard Edman ; Ida Björhagen ; Linnea Persson ; Nils Rasmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Bågbro, Konceptuell design, Preliminärdimensionering, Viskan, Väg 27Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 238996

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek