In English

Design of the User Interface of a Domestic Appliance - Haptic Experience and Sensory Perception

Jinsheng Gao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05.

CPL ID: 238967

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek