In English

Re-design av uttryck och interaktion för CELLINKs 3D-bioprinter INKREDIBLE - Produktutveckling med fokus på brukare och semantik

Re-design of Expression and Interface for CELLINKs 3D-Bioprinter INKREDIBLE

Patricia Lundgren ; Olof Svanberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-10-14

CPL ID: 238960

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek