In English

How to improve collaboration remotely - From a user perspective

Moa Parsland ; Linnéa Söderbom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-08-23

CPL ID: 238952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek