In English

Utveckling av packstation för orderhantering - Med avseende att förbättra arbetsförhållandena för packningsarbetare och att effektivisera arbetet vid lagerhantering

Development of a packaging station for orders handling - With respect to improving working conditions and work flow

Lisa Lindqvist ; Sam Edvardsson Ceder ; Anton Sandström ; Oskar Belzons ; Oskar Lillo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-05.

CPL ID: 238949

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek