In English

Utveckling av kylfläkt med delade blad - Samarbete mellan Chalmers, Penn State och Volvo AB

An Investigation of the Performance of a Divided Fan Blade - Collaboration between Chalmers, Penn State and Volvo Group

Andreas Bågfeldt ; Johanna Nylander ; David Sveide
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-07-05

CPL ID: 238943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek