In English

Biomekanisk modellering av höftleden för utveckling av planeringsverktyg till ortopeder

Biomechanical model of the hip joint for development of a planning tool for orthopedic surgeons

Nima Ahmadyan ; Annika Hansson ; Elin Johansson ; Jenny Larsson ; Jonathan Risberg ; Gustav Södermark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-09-19

CPL ID: 238934

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek