In English

Method development for capturing drivers posture

Petter Björsell ; Johan Ramberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-05. Den ändrades senast 2016-08-22

CPL ID: 238933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek