In English

Visuell planering och effektiva möten - En fallstudie på LaRay AB

Emil Asklund ; Emma Gram ; Petra Kesek ; Leo Patriksson ; Leif Svensson ; Niklas Westman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-04. Den ändrades senast 2016-09-16

CPL ID: 238895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek