In English

Utveckling av energieffektiv kross- och malprocess för gruvindustrin

Development of energy efficient crushing and milling for the mining industry

Albin Gröndahl ; Mahmoud Jeresi ; Johan Karlsson ; Victor Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-07-04. Den ändrades senast 2016-09-01

CPL ID: 238891

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek