In English

Motion planning for autonomous lane change manoeuvre with abort ability

Rajashekar Chandru ; Yuvaraj Selvaraj
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX055/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-08-19

CPL ID: 238768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek