In English

Solutions to optimal investment in micro-grids

Lea Riegger ; Fabian Tenzer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX050/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01.

CPL ID: 238762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek