In English

Assessment of upper extremity movements in persons with stroke using a inertial navigation system

Joakim Sundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX019/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek