In English

Diffusion of large molecules in conifer bordered pits

Adam Therning
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238753

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek