In English

Analysis of enhanced heat transfer in corrugated tubes

Robert Palm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-12-05

CPL ID: 238752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek