In English

Collaboration between subsidiaries within the construction industry

Linda Sandström ; Pia Ållenberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:088, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek