In English

Internal logistics cost model with application at Volvo Powertrain

Birgitta Danielsson ; Linda Holmkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238745

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek