In English

Business intelligence för ökad effektivitet i frekvensstyrning

Lili Yun
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-07-01. Den ändrades senast 2016-07-01

CPL ID: 238743

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek