In English

Calculation of Traffic Noise Emissions Based on a Digital Traffic Model - A toolkit for evaluation of road traffic design with regard to traffic noise emissions

Hengameh Fattahi ; Mani Fakhar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: PTV VISSIM, Noise emissions, Traffic simulation, Frihamnen, CNOSSOS-EUPublikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238716

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek