In English

Utredning av behov och funktioner i en app till e-handel

Mathias Petzäll ; Rasmus Motten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238714

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek