In English

Analys av patientflöde på slutenvårdsavdelning

Philip Gabinus ; Daniel Söderberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek