In English

Capacity and availability for bicyclists - An analysis of the situation during the construction period of Station Korsvägen including proposals for measures

Johanna Edoff ; ELISABETH ÅMAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: bicycling, availability, capacity, delay, travel time, KorsvägenPublikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238710

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek