In English

Kartläggning av och förbättringsförslag för rekryteringsprocessen på Adiga AB

Ellinor Lundgren ; Märta Kleven Falck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238709

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek