In English

A framework for capacity management in the public sector

Ida Aasa ; Viktor Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:018, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek