In English

Modelling and simulation of composites crash tests for validation of material models using LS-DYNA

Wictor Gradin ; Fredrik Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:49, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-08-17

CPL ID: 238685

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek