In English

Benchmarking study of steel-composite structures in CAE crash applications

Madeleine Andersson ; Emma Larsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:23, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-08-19

CPL ID: 238681

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek