In English

Implementation and evaluation of a flexible beam model in vehicle dynamics applications

Sidharth Malik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:34, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238677

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek