In English

Evaluation of strain path independent material models for failure prediction in sheet metals using LS-DYNA

Stefan Ask ; Anders Sellgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:33, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek