In English

Satellitnavigerad robotgräsklippare med RTK

Satellite Navigated Robot Lawn Mover Using RTK

Martin Baerveldt ; Pontus Helmersson ; Samuel Ingemarsson ; Viktor Ohm ; Nicholas Uusitalo ; Arthur Wessman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek