In English

Decision Support Model for Production Layout Improvement

Kim Cheng ; Carl Höjer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-30. Den ändrades senast 2016-06-30

CPL ID: 238669

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek