In English

Development of the user experience of the semi-autonomous support

Simon Adielsson ; Lily Ekman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29.

CPL ID: 238660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek