In English

A Cellulose Based Scaffold for Silk Protein - Possibilities for bone regeneration

Olivia Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek