In English

Development of Heavy Duty Trailer Drawbar

Utveckling av dragstång till tunga fordon

FILIP SANDBERG ; WILLIAM NORDKIL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 148/2016 , 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek