In English

Important Aspects that Determine Readiness for Continuous Delivery: A Case Study

Erik Gil Forsman ; Sebastian Pukki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238644

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek