In English

Development of multi-body model to simulate creep groan in ADAMS

Fransson Nicklas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX02-16-102, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: automotive brake NVH, creep groan, stick-slip instability, ADAMS modeling, friction regularization, numerical integrationPublikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238613

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek