In English

Goda exempel på trafik- och byggnadsplanering med hänsyn till trafikbuller

Marcus Cederholm von Schmalensée ; Adam Dahlin ; Fabian Forsman ; Martin Hallberg ; Josefin Krüger ; David Tenenbaum
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-16-60, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: byggnadsplanering, trafikplanering, akustik, buller, tekniska åtgärderPublikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238610

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek