In English

Explicit finite element modeling of hood closing in LS-Dyna

Peter Lagervall ; Mattias Rundqwist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2016:48, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238606

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek