In English

Non-rigid FE-based variation simulation for furniture

Tang Dawei ; Kristoffer Zakrisson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-06-29. Den ändrades senast 2016-06-29

CPL ID: 238601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek